Nastavení cookies

Projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Next Generation EU

Na základě Rozhodnutí č. MŠMT-2390/2022-15 a Opravného rozhodnutí č.j. 2390/2022-29 o poskytnutí neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu „Nástroje pro oživení a odolnost“ a základě Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 41/2813 ze dne 28.3.2022 jsme získali účelově vázané finanční prostředky ve výši 80.000,- Kč. Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Účelová dotace slouží k pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitální kompetencí.

Next Generation EU

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY V OSTRAVĚ byl spolufinancován Evropskou unií.

číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965

Projekt se zabývá zvýšením kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Jedním z cílů je posílit personální zázemí školek o školní asistenty. Tito nepedagogičtí pracovníci poskytují podporu zejména dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, u kterých je předpoklad, že by mohly být ohroženy školním neúspěchem po svém nástupu do základní školy. Mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky zároveň probíhá pravidelné sdílení dobré praxe a vzdělávání.

Realizace projektu je plánována od září 2020 do konce roku 2022 a je v něm zapojeno celkem 8 ostravských mateřských škol a Magistrát města Ostravy.

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY V OSTRAVĚ byl spolufinancován Evropskou unií.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy.
Statutární město Ostrava působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Více informací o projektu naleznete na webových stánkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje kličových kompetencí

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje kličových kompetencí

Vzdělávání základ života

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173
Informace o projektu ke stažení ZDE
Vzdělávání základ života