Nastavení cookies

Úřední deska

Výroční zpráva

www.mspozarni.cz/doc/cms_library/ptakopysk-1.pdf

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ, s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupena Ing. Petrem Štětkou
Tel.č.: +420 227 031 495
E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
ID datové schránky: ( q4hs4wu)