Nastavení cookies

Kontakty

Název

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace

Adresa

 • Sídlo: Požární 61/8, 713 00 Ostrava – Heřmanice

Vedení

 • Ředitelka, statutární orgán: Bc. Lenka Anežková (MŠ Požární)
 • Zástupce ředitelky: Bc. Silvie Šeděnková (MŠ Na Liščině)
 • Statutární zástupce: Vendula Anežková ( MŠ Chrustova)

Telefonní kontakty

 • Ředitelka: +420 725 088 599 (MŠ Požární)
 • Zástupce ředitelky: +420 725 402 888 (MŠ Na Liščině)
 • MŠ Chrustova: +420 725 480 225
 • MŠ Liščina: +420 725 097 444
 • Administrativní pracovník: +420 603 427 328 (MŠ Požární)
 • Jídelna ZŠ Chrustova: +420 596 240 220

Kontakty organizace

 • E-mail: ms-pozarni@seznam.cz
 • IČO: 70995281
 • ID datové schránky: bvqkwe4
 • Internetové stránky: www.mspozarni.cz
 • Příjímáme a zasíláme dokumenty ve formátech: .doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg

Bankovní spojení

 • Česká spořitelna, a.s.
 • Číslo účtu: 1652019369/0800

Zřizovatel

Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35, Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava vydalo svým usnesením č. 13/20 ze dne 24.10.2002, podle §84, odst. 2, písm. d), zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění, podle § 8, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění Zřizovací listinu.

Tel.č.: +420 599 410 011
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451