Nastavení cookies

Předškoláci

Distanční výuka pro předškoláky  - Materiály pro děti s povinnou předškolní docházkou

Prosíme o zasílání vypracovaných pracovních listů ve formě fotografie na naš e-mail: ms-chrustova@seznam.cz.                                            Těšíme se na práce dětí.

Nové úkoly 18.3.2021

Pohádka s úkoly: O Budulínkovi    Pracovní listy k pohádce: Budulínek 1 Budulínek 2  Budulínek 3

Výroba stonožky z jara 2020.     Výroba slepičky s vajíčky z jara 2020.    Výroba velikonočního věnce

Taneček z jara 2020: Jirka tancuje

Video k pracovnímu listu z jara 2020: stonožka    Pracovní list 2020: stonožka

Nová písnička: Pampeliška

Video - cvičení: Cvičení s Vendulkou

Tvoření s rodiči: Vítání jara       Výtvarné tvoření: Tvoření kytičky        Výtvarné tvoření: Výroba sněženek

Výtvarné tvoření:  Tvoříme kuřátko   Výroba stonožky   Výroba slepičky s vajíčky

Grafomotorika:  Balon  Kruhy  Plot  Šnek  Blecha   Pila   Déšť   Slunce

Matematické přestavy:  Návody   Největší a nejmenší   Velikosti    Vybarvi podle počtu 2  Vybarvi podle počtu

Sluchové vnímání:  Návody     Sluch-rymy     Sluch-slabiky

Zrakové vnímání:   Návody      Co do řady nepatří     Poloha 2    Poloha     Stejné dvojice    Tvary

Vnímání času: Nápady    Časová posloupnost   Roční období 

Vnímání prostoru:  Nápady  Obkresli obrazec   Hračky   Tvary

Řeč:  Nápady   Stejný význam    Protiklady

Motorika   Prstová cvičení

 

Básnička na téma - Vesmír:

Pracovní listy:

Rakety-barvy     Raketa-grafomotorika  Vesmír-doplnovaní   Vesmír-orientace-v-prostoru  Vesmír-počty Puzzle-1  Puzzle-2  Puzzle-3   Puzzle-4

Básnička na téma - Jaro:

Pracovní listy:

Jaro-grafomotorika    Jaro-spojovaní dvojic    Tvary a barvy   Tvary

Procvičování videa

Máme doma předškoláka 1.část - Jak správně držet tužku a procvičit ruku předškoláka před psaním

Máme doma předškoláka 2.část - Jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovat

Máme doma předškoláka 3.část - Jak trénovat drobnou motoriku dítěte

Máme doma předškoláka 4.část - Ukázkový zápis dítěte do školy

Monkey předškolák:    Školní zralost     Melodie a rytmus (sluchové vnímání)   Barvy, figura a pozadí (zrakové vnímání)

Třídění, tvary (základní matematické představy)   Grafomotorika    Vizuomotorika    Slovní zásoba (řeč)    Sluchová diferenciace  

Prostorové vnímání

Kroužky v MŠ

Hasičský

Předškolní

Výtvarný

Správné stolování a správná etiketa

Taneční

 

Webové stránky s materiály: Předškoláci