Třída berušekTřída sluníčekZpět na hlavní stránkuZápisHistorieAktuálněTřídyPředškoláciSponzořiVideo galerieGalerie fotografiíKontaktyAkce v roceMateřská školka Požární v oblasti Moravská Ostrava.

Třída Soviček a třída Berušek.


Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

Pevné přezůvky (ne s volnou patou), převlečení vhodné na hraní do třídy, převlečení na pobyt venku, pyžamo.

Toaletní potřeby:

Toaletní papír (4 role), 2x papírové kapesníky (krabice), tekuté mýdlo, 2x zubní pasta, zubní kartáček.

Tyto věci dětem nepodepisujte, používáme je hromadně. Zubní kartáček dětem podepíše paní učitelka na třídě.

ŠKOLNÉ:

Od září 2015 je výše školného 400Kč měsíčně. (dodatek ke směrnicím ---> níže...)
Školné neplatí rodiče dětí, které jsou před školní docházkou - předškoláci.
Plaťte panu Lubošovi Šmírovi v ředitelně MŠ.

Dodatek ke směrnicím o placení školného:
Ředitelství MŠ vydalo dodatek ke směrnicím o placení školného, který bude platný od 1.9.2009.
Dle tohoto dodatku budou platit rodiče školné za své dítě i v měsíci, kdy dítě mateřskou školu nenavštíví.
Například dítě, které nastoupí v listopadu, zaplatí školné již za září a říjen jelikož bylo přijato od září.
Školné je nutné zaplatit vždy na měsíc dopředu, a to do 20. dne v měsíci. (např. na říjen se platí do 20.září)
POZOR!!! Od září 2017 neplatí školné i děti, které mají odloženou školní docházku!!!

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v mateřské škole.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Třídní vzdělávací plán je k nahlédnutí v mateřské škole.


STRAVNÉ:

Strava se dováží ze školní jídelny při ZŠ Chrustová, Ostrava-Heřmanice.

Od 1.1.2013 dochází ke změně přihlašování a odhlašování dětí ze stravného.

informace zde k stažení

Odhlášování dětí již není možné v mateřské škole. Jelikož denně přichází ze školní jídelny seznam dětí přihlášených ke stravě, dítě, které nebude přihlášeno ke stravování, nemůže byt tento den v MŠ. Hlídejte si proto přihlašování a odhlašování vašich dětí.

Cena stravného na celý den činí pro děti ve věku:
3-6-let - 32Kč
(všechny deti,které dovrší 6 let do 31.8.)
děti bez odpolední svačinky platí - 27Kč
7-let - 34Kč
(všechny deti, které už mají 1.9. ---> 6 let)
děti bez odpolední svačinky platí - 29Kč

V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte je nutné odhlásit jej internetem na stránkách www.strava.cz
a mobilním telefonem na tel.:737 206 697.
Nestihnete-li včas odhlásit dítě z MŠ, mužete si přijít pro oběd nejpozději do 11:00 hodin.

Bližší informace Vám podá vedoucí jídelny na tel.: 596 240 220.

Jelikož se jedná o obědy dotované, mohou si rodiče vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti dítěte ve školce. Potom jsou povinni si stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce jim bude účtováno plné stravné.

KROUŽKY:

Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU:

V době svátků MŠ uzavřena.

4. září 2017 - začátek školního roku
28. září 2017 - Státní svátek / MŠ uzavřena
28. října 2017 - Státní svátek / MŠ uzavřena
17. listopad 2017 - Státní svátek / MŠ uzavřena
23. prosince 2017 - 1. ledna 2018 - vánoční prázdniny, nástup 2. ledna 2017
30. března 2018 - Státní svátek / MŠ uzavřena
2. dubna 2018 - Velikonoční pondělí
1. května 2018 - Svátek práce
8. května 2018 - Státní svátek
29. června 2018 - ukončení školního roku

Informace o dění v naší školce najdete na nástěnce u vchodových dveří.
Proto ji prosím pečlivě sledujte!!!

Pokud bude MŠ uzavřena i v jiných termínech, budete včas informováni.


Storno poplatky:

Na našich akcích (např.škola v přírodě) platí následující storno podmínky:

 • storno min. 45 dnů před akcí
    storno poplatek ve výši 200,-Kč
   
 • storno min. 21 dnů před akcí
    storno poplatek ve výši 20% z ceny
   
 • storno 21 až jeden den před akcí ze zdravotních důvodů
    storno ve výši 10% z ceny (nutné potvrzení lékaře)
   
 • storno 21 až jeden den před akcí bez zdravotních důvodů
    storno ve výši 30% z ceny
   
 • onemocnění během akce
    individuálně dle domluvy s provozovatelem střediska.
   


Zpět nahoru stránky.