Třída berušekTřída sluníčekZpět na hlavní stránkuZápisHistorieAktuálněTřídyPředškoláciSponzořiVideo galerieGalerie fotografiíKontaktyAkce v roceMateřská školka Požární v oblasti Moravská Ostrava.
Společné fotografie z roku 2008/2009

Společné fotografie z roku 2009/2010

Společné fotografie z roku 2010/2011

Společné fotografie z roku 2011/2012

Společné fotografie z roku 2012/2013


Historie školy

Stavba budovy, ve které sídlí dnešní mateřská škola, byla započata v roce 1873 za starostování pana Františka Žebráka. Budova byla postavena na darovaném pozemku paní Vaclíkové, vdané Kempné. Vyučování v této budově číslo 61 v dnešní Požární ulici bylo zahájeno 7.ledna 1874. Nejdříve je zde umístěna škola národní. V roce 1895 je zapsáno již 246 dětí a škola je rozšířena na trojtřídní. V roce 1901 se stává školou čtyřtřídní a z důvodu nedostatku dalších tříd se obecní zastupitelstvo se starostou Josefem Žebrákem rozhoduje postavit novou školu na dnešní Vrbické ulici. Do obou těchto škol pak chodilo celkem 560 dětí, které byli rozděleny do 10 tříd. V roce 1918 postihla celý kraj chřipková epidemie a školy byli dočasně uzavřeny. Po znovuotevření se škola stává samostatnou chlapeckou školou. Během německé okupace je pro potřeby německé školy, jejimž hlavním důvodem bylo poněmčování dětí, zřízena jedna učebna a jeden kabinet pro německého učitele. Josef Žebrák, řídící učitel chlapecké školy, je během války odvlečen do Kounicových kolejí a později převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl umučen. Po osvobození naší vlasti nastává opět zlepšení v českém školství. V budově na Žebrakově ulici č.8 (dnešní Požární) byla povolena a zřízena Dekretem Zemského národního výboru a souhlasem Ministerstva školství v prosinci roku 1945 nová Mateřská škola. Pro potřeby dětí je dána k dispozici jedna místnost. První hračky dětem opatřili rodiče. V dubnu 1946 byla upravena přilehlá zahrada a dána dětem k užívání. V září 1946 si škola zajistila další místnost, děti tak mají k dispozici hernu i pracovnu. V roce 1947 je zřízeno druhé oddělení a na všech školách je zavedena stravovací akce. Do roku 1973 se nosí uhlí a vytápí se kamny. V roce 1976 je provedena elektroinstalace pro elektrická kumulační kamna, bojler i elektrický sporák. Tyto jsou v provozu až do roku 2001, kdy je nahradí rozvody plynové. V průběhu celé historie školy byly dětem postupně dle možností pořizovány nové hračky, třídy byly vybavovány novým nábytkem, pracovny didaktickým materiálem, jídelna a kuchyň modernějším zařízením a zahrada lepším vybavením. Od 1.ledna 2003 je MŠ příspěvkovou organizací, která hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, Statutárního města Ostravy, městské části Slezská Ostrava.


Zpět nahoru stránky.