Mateřská školka Chrustova v oblasti Moravská Ostrava.

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

Pevné přezůvky (ne s volnou patou), oblečení pro pobyt ve třídě (u něhož nevadí pošpinění), oblečení pro pobyt venku (u něhož rovněž není na závadu pošpinění či poničení), pyžamo, zubní kartáček.

Zubní kartáček dětem podepíše paní učitelka na třídě.

ŠKOLNÉ:

Od září 2015 je výše školného 400 Kč měsíčně (platba hotově). (dodatek ke směrnicím ---> níže...)
Školné neplatí rodiče dětí, které jsou před školní docházkou - předškoláci.
Plaťte paní učitelce Bc. Silvii Šeděnkové ze třídy Včeliček.

Dodatek ke směrnicím o placení školného:
Ředitelství MŠ vydalo dodatek ke směrnicím o placení školného, který bude platný od 1.9.2009.
Dle tohoto dodatku budou platit rodiče školné za své dítě i v měsíci, kdy dítě mateřskou školu nenavštíví.
Například dítě, které nastoupí v listopadu, zaplatí školné již za září a říjen jelikož bylo přijato od září.
Školné je nutné zaplatit vždy na měsíc dopředu, a to do 20. dne v měsíci. (např. na říjen se platí do 20.září).
POZOR!!! Od září 2017 neplatí školné i děti, které mají odloženou školní docházku!!!

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v mateřské škole.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Třídní vzdělávací plán je k nahlédnutí v mateřské škole.


STRAVNÉ:

Strava se dováží ze školní jídelny při ZŠ Chrustová, Ostrava-Heřmanice.

Od 1.1.2013 dochází ke změně přihlašování a odhlašování dětí ze stravného.

informace zde k stažení

Odhlášování dětí již není možné v mateřské škole. Jelikož denně přichází ze školní jídelny seznam dětí přihlášených ke stravě, dítě, které nebude přihlášeno ke stravování, nemůže byt tento den v MŠ. Hlídejte si proto přihlašování a odhlašování vašich dětí.


Cena stravného na celý den činí pro děti ve věku:
3-6-let - 32Kč
(všechny deti,které dovrší 6 let do 31.8.)
7-let - 34Kč
(všechny deti, které už mají 1.9. ---> 6 let)

V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte je nutné odhlásit jej internetem na stránkách www.strava.cz
a mobilním telefonem na tel.:737 206 697.
Nestihnete-li včas odhlásit dítě z MŠ, mužete si přijít pro oběd nejpozději od 11:00 do 11.30 hodin.

Bližší informace Vám podá vedoucí jídelny na tel.: 596 240 220.

Jelikož se jedná o obědy dotované, mohou si rodiče vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti dítěte ve školce. Potom jsou povinni si stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce jim bude účtováno plné stravné.

V době obědu mají rodiče z hygienických důvodů zakázáno vstupovat do tříd. Jakmile budou děti po obědě, pedagogové je vyšlou za vámi do šatny.

KROUŽKY:

Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky.
Informace o zájmových kroužcích se dozvíte v mateřské škole.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU:

V době svátků MŠ uzavřena.

Informace o dění v naší školce najdete na nástěnce u vchodových dveří.
Proto ji prosím pečlivě sledujte!!!

Pokud bude MŠ uzavřena i v jiných termínech, budete včas informováni.


Storno poplatky:

Na našich akcích (např.škola v přírodě) platí následující storno podmínky:

 • storno min. 45 dnů před akcí
    storno poplatek ve výši 200,-Kč
   
 • storno min. 21 dnů před akcí
    storno poplatek ve výši 20% z ceny
   
 • storno 21 až jeden den před akcí ze zdravotních důvodů
    storno ve výši 10% z ceny (nutné potvrzení lékaře)
   
 • storno 21 až jeden den před akcí bez zdravotních důvodů
    storno ve výši 30% z ceny
   
 • onemocnění během akce
    individuálně dle domluvy s provozovatelem střediska.
   


Zpět nahoru stránky.