Mateřská školka Chrustova v oblasti Moravská Ostrava.

DĚKUJEME

2018

Finanční podpora statutárním městem Ostrava na ozdravné pobyty dětí ozdravného charakteru z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Naše mateřská škola obdržela peněžní prostředky ve výši 240.000.- Kč na realizaci 14 denního ozdravného pobytu.
Celkem 40 dětí odjelo 7.dubna 2018 na ozdravný pobyt na Prostřední Bečvu.

logo


logo

Naše škola je zapojena v projektu
"Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II".

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy.
Statutární město Ostrava působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Více informací o projektu naleznete na webových stánkách
https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání),
státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.


logo

2017

Finanční podpora statutárním městem Ostrava na ozdravné pobyty dětí ozdravného charakteru z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Naše mateřská škola obdržela peněžní prostředky ve výši 240.000.- Kč na realizaci 14 denního ozdravného pobytu.
Celkem 40 dětí odjede 1.dubna 2017 na ozdravný pobyt na Horní Bečvu.

logo


Naše škola je zapojena v projektu
"Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje kličových kompetencí".

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660Naše škola je zapojena v projektu
"Vzdělávání základ života".

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173

Informace o projektu - ke stažení

2016

Finanční podpora statutárním městem Ostrava na ozdravné pobyty dětí ozdravného charakteru z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Naše mateřská škola obdržela peněžní prostředky ve výši 225.000.- Kč na realizaci 14 denního ozdravného pobytu.
Celkem 40 dětí odjelo 7.března 2016 na ozdravný pobyt do Luhačovic.

logo


2015

Finanční podpora statutárním městem Ostrava na ozdravné pobyty dětí ozdravného charakteru z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Naše mateřská škola obdržela peněžní prostředky ve výši 180.000.- Kč na realizaci 14 denního ozdravného pobytu.
Celkem 50 dětí odjelo 2.března 2015 na ozdravný pobyt do Luhačovic.

logo
Zpět nahoru stránky.