Mateřská školka Chrustova v oblasti Moravská Ostrava.

Název školy:

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace
IČO: 70995281

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava
Důvod a způsob založení: usnesením č. 13/20 ze dne 24.10.2002

Odloučené pracoviště:

Mateřská škola Chrustova 11/1448, Ostrava - Slezská Ostrava


Naše adresa:

Mateřská škola
Chrustova 11/1448
713 00 Ostrava - Slezská Ostrava
tel.č.: 552 308 615

Mobil tel.č.: 725 480 225
(slouží pro kontaktování pedagogů)

Mobilní telefon třída Světlušek v ZŠ: 725 102 341

E-mail: ms-chrustovaseznam.cz
Tento e-mail slouží pro přímou komunikaci se zdejším odloučeným pracovištěm.

E-mail: ms-pozarniseznam.cz
Tento e-mail slouží pro komunikaci s pí. ředitelkou Lenkou Anežkovou.


Ředitelka MŠ:

paní Bc. Lenka Anežková

Statutární zástupce MŠ:

paní Bc. Silvie Šeděnková
tel.: +420725402888

Třídu Berušek vede:

pan učitel Bc. Jiří Prokeš DiS.
paní učitelka Mgr.Vendula Anežková

Třídu Včeliček vede:

paní učitelka Bc. Silvie Šeděnková
paní učitelka Veronika Nováková

Třídu Soviček vede:

paní učitelka Julie Szalayová
paní učitelka Nikola Řepová

O čistotu a výdej stravy se stará:

paní Iveta Ivanová
paní Naďa Kopková


Jídelna ZŠ Chrustova

vedoucí školní jídelny paní Dedková tel.:596 24 02 20Zpět nahoru stránky.